Second Cycle

.

Welcome students! Here you will find what you need to follow the classes.

Good luck!

.

UNIT 1


Numbers from 1 to 1000

(Números del 1 al 1000)

.

The first thing we are going to learn this year are the numbers from 1 to 1000.

.

.

Per escriure els números del 1 al 100o és molt senzill. Només han de saber com es diuen les desenes i les centenes, es a dir: el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100, el 200, el 300, el 400, el 500, el 600, el 700, el 800 i el 900. Sabent això només han de descomposar el número en els seus diferents nombres. Exemple: 875 —–> 800 es diu eight hundred, 70 es diu seventy i 5 es diu five, per tant 875 es dirà = eight hundred and seventy five. (el “and” es posa entre les centenes i les desenes i vol dir “i”)

La excepció són els números del 10 al 20, que no segueixen la dinàmica; per exemple 15—–> si 10 es diu ten i 5 es diu five, 15 no es dirà = tenfive, sinó que es dirà fifteen. Per apendre la escriptura dels números del 1 al 20 aneu a la pàgina de Cicle Inicial (First Cycle), on trobareu un vídeo i una fitxa on hi surt com s’escriuen.

.

(A continuació un vídeo on s'ensenya a comptar desde el número
 1 al número 100. Escriptura dels números i pronunciació)

. .


.

The Alphabet

(L’Alfabet, el nom de les lletres en anglès)

.

.

En anglès les lletres es diuen diferent a com s’escriuen, igual que les paraules es llegeixen diferent a la seva escriptura. A continuació us escric les lletres de l’abecedari cadascuna amb el seu nom.

A = ei, B = bi, C = si, D = di, E = i, F = ef, G = gi, H = eich, I = ai, J = jei, K = kei, L = el, M = em, N = en, O = ou, P = pi, Q = kiu, R = ar, S = es, T = ti, U = iu, V = vi, W dabel iu, X = ex, Y = guay, Z = zi.

.

(Aquí una cançó amb l'Alfabet i els números del 1 al 20)

.

 

 

Pronouns

(Els pronoms. Subjecte i adjectius possesius)

.

.

En aquesta primera unitat estudiarem els pronoms personals: Jo, Tú, Ell, Ella.

I = Jo.            Exemple: I am 9 years old. = Jo tinc 9 anys.

You = Tú      Exemple: You are 9 years old. = tens 9 anys.

He = Ell        Exemple: He is 9 years old. = Ell té 9 anys.

She = Ella.   Exemple: She is 9 years old. = Ella té 9 anys.

.

En quant als adjectius possessius estudiarem: el meu, el teu i el seu.

My = el meu.     Exemple: My name is Alex. = El meu nom es Alex.

Your = El teu.     Exemple: Your name is Alex. = El teu nom es Alex.

His = El seu (d’un noi)    Exemple: His name is Alex. = El seu nom es Alex.

Her = El seu (d’una noia)     Exemple: Her name is Alexandra. = El seu nom es Alexandra.

(Els anglesos fan la diferencia entre “el seu” quan és d’un noi, i “el seu” quan és d’una noia. Si diem: His car; sabem que el cotxe es d’un noi. Si diem: Her car; sabem que el cotxe és d’una noia).

.

A continuació un vídeo on podem veure la diferència entre
"el seu" per noi, i "el seu" per noia.

Cal escoltar i apendre el funcionament d'aquests adjectius 
possessius.
Completeu oralment les frases seguint els primers exemples.

.
 

.

Personal information

És important que aquesta edat, sàpiguin preguntar pel nom, l’edat i procedència.

Aquí un petit exemple d'una situació real on dos companys
es presenten. Cliqueu la imatge.
.

Presentació

 

 

  

 

 

Theory

Teoría a partir de fitxes (cliqueu els links)

 

ASK For personal information

PERSONAL PRONOUNS

THE ALPHABET

Numbers from 1 to 1000

POSSESSIVE PRONOUNS

 

Webs to play

Algunes pàgines web per repassar.

Per repassar l'abecedari

Escriu els números que proposa l'activitat

Troba les lletres del Abecedari i construeix-les

               

Relaciona els números amb els seus noms

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: